RGB là gì? Một số điều thú vị về hệ màu RGB

RGB còn được hiểu là hệ màu cơ bản (Red – Green – Blue). Hệ màu này được còn được gọi là hệ màu của ánh sáng trắng, bởi khi kết hợp cả ba màu theo tỉ lệ 1:1:1 sẽ cho ra màu trắng, và bởi chúng được tách từ ánh sáng trắng bởi lăng kính. Đặc điểm này cũng giúp chúng ta phân biệt hệ màu RGB với hệ CMYB – là hệ màu thường sử dụng trong in ấn, khi kết hợp 1:1:1 với nhau sẽ cho ra màu đen.