Photomontage là gì

Photomontage là gì?

Hiểu theo các truyền thống, Photomontage là tên gọi của kỹ thuật collage cắt dán từ các bức hình. Trong các tác phẩm này, rất nhiều những bức ảnh từ các nguồn khác nhau được cắt và ghép lại theo một bố cục thống nhất.