Nghệ thuật tăng thu nhập dành cho Freelance Designer

Hãy tạo lòng tin cho khách hàng để họ luôn cảm thấy an tâm khi có một dịch vụ tốt, ngay cả khi bạn lấy đồng giá thì bạn sẽ có nhiều hơn bằng cách làm ít hơn. Cuối cùng, hãy đối xử với từng khách hàng bằng một sự tôn trọng. Tôn trọng khách hàng là một cách lâu dài để kiếm được việc làm ăn trong tương lai cũng như bạn có thể có thêm thù lao trong tương lai.