Photomontage là gì

Photomontage là gì?

Hiểu theo các truyền thống, Photomontage là tên gọi của kỹ thuật collage cắt dán từ các bức hình. Trong các tác phẩm này, rất nhiều những bức ảnh từ các nguồn khác nhau được cắt và ghép lại theo một bố cục thống nhất.

Trường phái nghệ thuật siêu thực

Tìm hiểu về trường phái Siêu thực

Trường phái nghệ thuật siêu thực được xem là một trường phái bí ẩn và độc đáo trong làng hội họa. Dưới góc nhìn và sự sáng tạo của trường phái siêu thực, mọi thứ đều trở nên thật thật ảo ảo, tất cả mọi thứ đều trở nên “ có một sự không đúng nhẹ” với hoàn cảnh hiện tại nhưng bao quát lại thì đó là một tác phẩm có tính nghệ thuật đến không tưởng.